Vyhotovenie daňových priznaní

  1. daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - zamestnanec, ktorý mal aj iné príjmy alebo SZČO)
  2. daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
  3. daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  4. výpočet preddavkovej dani z príjmu pre právnické a fyzické osoby
  5. predkladanie žiadostí o odklad podania daňového priznania
  6. daň z pridanej hodnoty
  7. daň z motorových vozidiel
  8. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia


test potravinovej intolerancie stevia