Profil firmy

Naším hlavným zámerom je poskytovanie profesionálnych a komplexných služieb s vysokou kvalitou podla požiadaviek zákazníka. Odbremeniť našich klientov od sledovania zložitých a často sa meniacich zákonov súvisiacich s účtovníctvom, daňami, mzdami, DPH, odvodmi do fondov a podobnými zákonmi pri podnikaní fyzických a právnických osôb.

Spoločnosť sa zaoberá širokou paletou služieb pre právnické osoby, tak ako aj pre fyzické osoby. Sme flexibilní a ľahko sa prispôsobíme požiadavkám klienta. Vykonávame široké spektrum činností od vedenia jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva cez mzdovú agendu až po rekonštrukcie účtovníctva.

Zakladáme si na odbornej spôsobilosti, a preto pravidelne absolvujeme vzdelávacie a odborné kurzy.

Za poskytované služby našou spoločnosťou ručíme. Máme uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti na výkon svojej činnosti. Týmto poistením máme kryté finančné škody (pokuty a penále), ktoré si voči nám uplatní klient, ktoré mu boli vyrubené a tieto boli preukázateľne spôsobené našim zlyhaním.

Samozrejmosťou pre nás je diskrétnosť, kvalitná práca a spokojnosť klientov.

test potravinovej intolerancie stevia