Ekonomické poradenstvo

  1. riešenie daňovej optimalizácie
  2. riešenie účtovných problémov
  3. spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných závierok
  4. poradenstvo pri založení firmy
  5. vybavenie daňovej registrácie


test potravinovej intolerancie stevia