Administratívne služby

Pre mnohých malých podnikateľov a živnostníkov, ale i pre mnohé stredne veľké firmy je cenovo nevýhodné zamestnávať na plný úväzok administratívne sily. Pre nich je omnoho výhodnejšie si objednať na vykonanie administratívnych prác externú firmu, ktorá im ušetrí nielen veľkú časť financií, ktoré môžu investovať do rozvoja svojej firmy, ale ušetrí im aj veľa času a odbremení od starostí.

Vykonávame:
  1. administratívne práce - základné písomnosti (listy, faxy maily, odpovede rôznym úradom a firmám)
  2. spracovanie firemnej agendy, pošty
  3. fakturácia
  4. vyplnenie tlačív a dokladov a ich následné doručenie na príslušnú inštitúciu, prípadne zaslanie poštou
  5. prepisovanie textov
  6. korektúry textov
Tieto činnosti je možné po dohode vykonávať aj v priestoroch objednávateľa.

test potravinovej intolerancie stevia